Technické ustanovení

Kategorie HOBBY a ELITE:

Umístění vybavení do depa:
při vstupu do depa musí mít každý účastník pevně připevněnou (zapnutou) cyklistickou helmu na hlavě. Bude mu provedena kontrola brzd a usazení cyklistické helmy. Při zjištění nedostatků, nebude do depa vpuštěn!


 • Depo bude otevřeno 20 minut před startem jednotlivých kategorií (ELITE/HOBBY)
 • NEOPREN: povolen při teplotě vody pod 22°C pro obě kategorie
 • Cyklistika HOBBY - povoleno horské i krosové kolo
 • Cyklistika ELITE - pouze horské kolo ve výborném technickém stavu!! Trať není vhodná pro jiný typ kol!
 • KAŽDÝ startující MUSÍ mít svrchní vrstvu oblečení při cyklistice a běhu - zakryté bradavky oděvem / kombinézou. Pokud tak nebude učiněno, závodník se závodu neúčastní!Plavání:

 • každý z účastníků plave na vlastní nebezpečí
 • bóji míjí po pravé ruce
Depo 1:
 • každý účastník opouští depo s řádně nasazenou a zapnutou cyklistickou helmou (kontroluje rozhodčí)
 • v depu se kolo vede
 • každý účastník nasedá na kolo v prostoru vymezeném tomuto úkonu 
Cyklistická část:
 • každý z účastníků je povinen mít při cyklistické části řádně nasazenou / zapnutou cyklistickou helmu
 • každý z účastníků je povinen mít své kolo v dobrém technickém stavu
 • každý je povinen mít označené kolo příslušným startovním číslem
 • pořadatel nenese odpovědnost za vzniklou škodu, jak materiální tak i zdravotní.
Depo 2:
 • každý z účastníků sesedá z kola ve vyznačeném území (při vjezdu do depa)
 • cyklistickou helmu sundavá až v depu, po umístění kola na stojan
 • v depu se kolo vede
 • každý je povinen být na běhu označen startovním číslem - viditelné umístění do přední části těla (pásek na startovní číslo nezajišťuje pořadatel)
Cíl: 
 • v cíli je každý účastník povinen vrátit startovní číslo
Za nedodržení jednoho z výše uvedených bodů obdrží startující účastník penalizaci dvou minut!